Achiziții publice, Contracte


Anul 2024


Servicii de investigație de laborator bacteriologic și sanitaro-chimice cu estimarea rezultatelor


Servicii de deratizare și dezinfecții pentru instituțiile de învățământ din subordinea DETS sector Ciocana


Reglementarea prestării serviciilor de telecomunicație


Servicii comunale pentru Liceul Ștefan Vodă și Școala Primară nr. 19 pentru anul 2024


Prestarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajere solide


Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor laser


Servicii de deservire complexă a tehnicii de calcul


Servicii de lichidare a avarierilor la rețelele ingenerești și reparații curente în instituţiile subordonate DETS Ciocana pentru anul 2024


Apă potabilă pentru instituţiile de educație timpurie subordonate DETS sectorul Ciocana pentru anul 2024


Prestarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajere solide


Anul 2023


Servicii de spălare și testare hidraulică a sistemelor termice pentru anul 2023 în instituțiile subordonate DETS Ciocana


Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana


Achiziții materiale de construcție pentru instituțiile din subordinea DETS sec.Ciocana, anul 2023


Achiziţionarea Cataloage de clasă anul 2023


Lucrari de reparatie canalizare stradala la IET nr.130, IET nr.161, Scoala Primara nr.19


Detergenți și dezinfectanți pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana


Servicii de întreținere și de reparare a utilajului tehnologic pentru 31 de instituții de învățământ


Hârtie A4 și A3 pentru instituțiile din subordonate DETS sectorul Ciocana pentru anul 2023


Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor lazer


Prestarea serviciilor alimentare pentru alimentația elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar subordonate DETS Ciocana pentru perioada 09.01.2023 — 30.12.2023


Prestarea serviciilor de avariere a rețelelor electrice în instituțiile subordonate DETS Ciocana pentru anul 2023


Servicii de investigație de laborator bacteriologic și sanitaro-chimice cu estimarea rezultatelor


Servicii de deratizare și dezinfecții pentru instituțiile de învățământ din subordinea DETS sector Ciocana


Reglementarea livrării serviciilor de telecomunicație


Servicii de acces internet pe bandă largă


Prestarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajere solide


Servicii de deservire complexă a tehnicii de calcul


Servicii comunale pentru anul 2023


Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor laser
Servicii de lichidare a avarierilor la rețelele ingenerești și reparații curente


Materiale achiziționate în anul de studii 2021-2022 pentru pregătirea școlii pentru anul de studii 2022-2023


Produse farmaceutice pentru instituțiile subordonate DETS sector Ciocana, anul 2022


Servicii investigații de laborator bacteriologice cu estimarea rezultatelor